Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Felhasználási feltételek

A www. vaspo.hu weboldal (a továbbiakban: honlap) tulajdonosa és működtetője a Jogállam és Igazság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Vaspo Kft.). A honlap célja, hogy hozzáférést biztosítson az Alapjogokért Központtal (a továbbiakban: Központ) kapcsolatos információkhoz.

 1. A felhasználási feltételek elfogadása

Ön a honlap használatával kötelezőnek ismeri el a felhasználási feltételeket („felhasználási feltételek”). Amennyiben nem ért egyet a felhasználási feltételekben foglaltakkal, Ön a továbbiakban nem jogosult a honlap használatára.

Kérjük, olvassa el a honlapon található adatvédelmi tájékoztatónkat!

 1. Hozzáférés a honlaphoz

A Vaspo a honlap folyamatos működtetésére törekszik, azonban alkalomszerűen előfordulhat, hogy a honlap elérése nem biztosított. A Vaspo nem garantálja a honlap folyamatos és korlátlan elérhetőségét, és kizár minden felelősséget az annak elérhetetlenségéből fakadó károkért.

 1. A honlapon található információ

A Vaspo a honlapon található információ rendszeres frissítésére törekszik, de az alapjogokert.hu oldalon található bármely információ általános tájékoztatási célú, nem szükségszerűen átfogó, teljes, pontos vagy aktuális. A Vaspo nem garantálja a honlapon található bármely információ teljességét vagy pontosságát, és kizárja a felelősségét minden, ezen információk használatából keletkező kárért.

 1. A honlap használata

A honlap kizárólag jogszerű célokra, valamint a felhasználási feltételek és az irányadó jogszabályok megsértése nélkül használható. Ön a honlap használatával beleegyezik abba, hogy nem alkalmaz olyan eszközt, szoftvert, illetve nem folytat olyan gyakorlatot, amely a honlap rendeltetésszerű működését akadályozza.

 1. Szerzői jogok

A honlapon található tartalom a Központ szellemi tulajdonát képezi, kivéve azokat a tartalmakat, melyek harmadik fél szellemi tulajdonára vonatkozó figyelemfelhívást tartalmaznak. Ön letöltheti a honlapról azokat az anyagokat, amelyek nincsenek különleges letöltési korlátozás alatt, és megoszthatja ezeket az anyagokat, amennyiben a megosztott anyagok az anyag eredeti forrásaként a szerzőre és a Központra való hivatkozást és a www.alapjogokert.hu oldalra mutató linket tartalmaznak, továbbá, hogy ezek a megosztott anyagok nem szolgálnak kereskedelmi célokat és ellenérték felszámítása nélkül kerülnek terjesztésre.

Amennyiben a felhasználási feltételek másként nem rendelkezik, Ön nem jogosult a honlapot, annak tartalmát lemásolni, reprodukálni, terjeszteni, módosítani, megjeleníteni, újra közzétenni, továbbítani, vagy más módon használni a Vaspo előzetes írásbeli engedélye nélkül. Amennyiben kétségei vannak a felhasználás kapcsán, kérjük, lépjen kapcsolatba a Vaspo az info@vaspo.hu email címen.

 1. Védjegyek

Az Alapjogokért Központ a Vaspo védjegye, a védjegy nem használható olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatosan, ami nem kötődik a Vaspohoz.

 1. Felelősségkorlátozás

A Vaspo nem vállal felelősséget semmilyen kárért, ami a honlap használatából, a honlap használhatatlanságából, vagy bármilyen, a honlapon publikált anyagból ered.

Bár a Vaspo mindent megtesz, hogy megőrizze a honlap, és a honlapot működtető szerverek integritását és biztonságát, nem garantálja, hogy a honlap biztonságos, teljes, hibátlan lesz, illetve marad, vagy a honlaphoz való hozzáférés megszakítatlan lesz.

A Vaspo nem vállal semmilyen garanciát a honlap teljessége, biztonságos volta, megbízhatósága, minősége, pontossága és elérhetősége kapcsán.

 1. Elválaszthatóság

Ha a felhasználási feltételek bármely rendelkezése részben érvénytelenné válik, a felek a felhasználási feltételek fennmaradó részében kötelezettek maradnak.

 1. A felhasználási feltételek módosítása

 

 1. Vaspo fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket bármikor módosítsa. A

felhasználási feltételek bármely módosítása az új felhasználási feltételek közzétételével, a jövőre nézve lép hatályba. A honlap használatának folytatásával Ön elfogadja a felhasználási feltételek módosítását.

 

 1. Alkalmazandó jog és joghatóság

A felhasználási feltételekre kizárólag a magyar jog vonatkozik. A felhasználási feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitában, beleértve a felhasználási feltételek létezéséről és érvényességéről szóló vitákat, kizárólag a magyar bíróságok dönthetnek.

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Wisol Kft. – Vaspo Magyarországi Képviselet (székhelye: 1131 Budapest, Mosoly u. 42., cg.: 01-09-195902, adószám: 25034242-2-41; a továbbiakban: „Vaspo Magyarország”, „mi” és ezek nyelvtani formái) adatkezelőként tisztában van azzal, hogy milyen fontossággal bír ügyfelei számára az adatvédelem. Ezért arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk ügyfeleink személyes adatait az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

Az alábbiakban összefoglaljuk Adatkezelési tájékoztatónk legfontosabb elemeit. Kérjük, hogy az adatai feldolgozásának módjával kapcsolatos részletes információkért olvasson tovább.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Vaspo Magyarország bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai a Vaspo Magyarország honlapján (http://vaspo.hu) kerülnek közzétételre.

Fontos továbbá gyakran ellenőrizni, hogy nem frissült-e az Adatvédelmi tájékoztatónk. Az Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti webcímen. A „hatálybalépés napja” (az oldal tetején) alapján pedig könnyen megállapítható, hogy mikor frissültek legutóbb az adatvédelmi irányelveink.

 

1.MILYEN SZEMÉLYES ADATAIDAT, MEDDIG KEZELJÜK, MIRE HASZNÁLJUK ŐKET, ÉS MILYEN FELHATALMAZÁS ALAPJÁN?

Cégünk a Vaspo forgalmazása által, a vásárlók adatait nem kezeli. Kizárólag a viszonteladóink adatait tároljuk rendszerünkben. Tájékoztatónk ezért a viszonteladóinkra vonatkoznak. Ennek okai az alábbiak:

a, a vásárló a viszonteladóktól tud közvetlenül rendelni, a megrendelés folyamata is a viszonteladón keresztül történik, ezáltal a megrendelő adatait a viszonteladók kezelik

b, a viszonteladók a megrendelés során nem közölnek információt a vásárló adatairól, mi közvetlenül a viszonteladókhoz szállítunk, címzetti szállításunk nincs

 1. VISZONTELADÓKRA VONTAKOZÓAN AZ ADATKEZELÉSÜNK JOGALAPJAI AZ ALÁBBIAK LEHETNEK

Alapfogalmak:

Felhasználó : Viszonteladó

Adatkezelő: A termékek forgalmazója Wisol Kft.

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

 

Érintett által igénybevett szolgáltatás: Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével (e-mail, push üzenet).

Kezelt személyes adatok köre: Email cím, Név

Adatkezelés célja: Érintett azonosítása, Kommunikáció biztosítása

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig

 

Érintett által igénybevett szolgáltatás: Felhasználói fiók és regisztráció

Kezelt személyes adatok köre: Az weboldalon használata nem kötött felhasználói fiók regisztrációjához

Adatkezelés célja: Az weboldalon használata nem kötött felhasználói fiók regisztrációjához

Adatkezelés jogalapja: Az weboldalon használata nem kötött felhasználói fiók regisztrációjához

Adatkezelés időtartama: Az weboldalon használata nem kötött felhasználói fiók regisztrációjához

 

Érintett által igénybevett szolgáltatás:

Kezelt személyes adatok köre: Weboldal általános célú használata – ÁRAJÁNLATKÉRÉS

Adatkezelés célja: a lebonyolított tranzakció azonosítója, lebonyolított tranzakció tárgya (megvásárolt termék, szolgáltatás), számlázási név és cím (ha eltér a regisztráció során megadottól)

Adatkezelés jogalapja: Szerződés létrehozása, tartalmának megha- tározása, módosítása, teljesítése, Szerződésből származó díjak számlá- zása, Igény- és jogérvé- nyesítés, Szerződés teljesítése, Jogos érdek, Szerződés teljesítése, Jogos érdek, Jogi kötelezettség telje- sítése – számlakibocsátás

 

Adatkezelés időtartama: Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz:
a Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

 

 

Érintett által igénybevett szolgáltatás: Weboldal általános célú használata – KAPCSOLATFELVÉTEL

Kezelt személyes adatok köre: Név, email cím

Adatkezelés célja: Felhasználó azonosítá- sa, Felhasználóval való kommunikáció a meg- keresés során, Szerző- dés teljesítése, Megke- resés megválaszolása, érdemi intézése, Igény- és jogérvényesítés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

Adatkezelés időtartama: A megkereséstől számí- tott 6 hónapig vagy az ügyfél kérésének (adata- inak törlésének kérése) által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig

 

Érintett által igénybevett szolgáltatás: Ügyfélszolgálat megkeresése, reklamáció

Kezelt személyes adatok köre: megkeresés, reklamáció tárgya

Adatkezelés célja: Megkeresés megvála- szolása, érdemi intézése Igény- és jogérvényesítés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

Adatkezelés időtartama: Reklamáció esetében az általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig. Egyéb célú megkeresés esetén: a megkereséstől számí- tott 6 hónapig.

 

Érintett által igénybevett szolgáltatás: Rendszerüzenet e-mail- ben vagy push üzenetben

Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, push üzenet

Adatkezelés célja: Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

Adatkezelés időtartama: Szerződés megszűnésé- től számított 3 hónapig

 

Érintett által igénybevett szolgáltatás: Szavatossági, jótállási igények

Kezelt személyes adatok köre: név/számlázási név, cím/számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, vásárolt áru, szolgálta- tás, bankszámlaszám, a lebonyolított tranzakció azonosítója

Adatkezelés célja: Jogosult azonosítása, Kommunikáció, Szerződés módosítása, teljesítése, Igény- és jogérvényesítés

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, Jogi kötelezettség telje- sítése – számlakibocsá- tás, Jogos érdek

Adatkezelés időtartama: Az általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz az igény teljesíté- sétől, illetve elbírálásától számított 5 évig.

 

Érintett által igénybevett szolgáltatás: Nyereményjáték, promóciós játék

Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím

Adatkezelés célja: Promócióban, nyere- ményjátékban történő részvétel, Kommuniká- ció, Felhasználó érte- sítése az eredményről, Felhasználó azonosítása

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig

 

A Vaspo Magyarország a http://vaspo.hu weboldalon üzenetet küldő, illetve a https://vaspostone.hu weboldalon árajánlatkérést vagy üzenetet küldő Felhasználóknak hírlevelet, továbbá az árajánlatkérés tárgyához nem kapcsolódó üzenetet nem küldünk.

Árajánlatkérés tárgyával összefüggő Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely a Vaspo Magyarország webáruház működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, a Vaspo Magyarország webkatalógus funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, a Vaspo Magyarország webkatalógusában elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával, a Felhasználók Vaspo Magyarország webkatalógussal kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybe vett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is.

 

 1. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK RÓLAD AUTOMATIKUSAN, MIÉRT PROFILOZZUK AZ ADATAIDAT, ÉS EZ MILYEN HATÁSSAL LEHET RÁD?

Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Rólad automatikusan?

A Vaspo Magyarország honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A cookie-k számos hasznos célra használhatók.
• Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Vaspo Magyarország segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
• Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Vaspo Magyarország-nak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a honlapon, könnyebbé téve azokat.
• Hirdetés: a Vaspo Magyarország cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Vaspo Magyarország üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Vaspo Magyarország megjelenítette-e a honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Vaspo Magyarország-nak arról, hogy hogyan visel- kedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Vaspo Magyarország olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.


 • Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Vaspo Magyarország-nak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Vaspo Magyarország, amelyek értékelik, javítják, kutatják a honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A sütik alkalmazásával összefüggésben irányadónak tekintjük az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport – amely az adatvédelemmel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv, amelynek az uniós joggal kapcsolatos véleménye alapjául szolgál valamennyi tagállam nemzeti jogszabályainak értelmezéséhez - a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleményében (a továbbiakban: 2012/4. számú vélemény, http://ec.europa. eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp194_hu.pdf) foglaltakat.

A 2012/4. számú véleményben szereplő csoportosítás alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani a Felhasználó részére.

 

A fentiek alapján az általunk alkalmazott sütik típusai:

 1. Az oldal működéséhez szükséges sütik (Alapvető cookie-k):
 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”): ezek olyan munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”): a videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek) tárolására használjuk. Ezek a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.
 • közösségi tartalommegosztó sütik: lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a sütik törlődnek, amikor a felhasználó „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt.
 1. „Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik (Funkcionális cookie-k):

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

 • Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik: amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklámok megjelenítéséhez.
 • Saját látogatáselemzők: a látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes webnavigációs kérdéseket.

Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak.

 1. Teljesítmény méréshez szükséges sütik (Teljesítménycookie-k):

Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében a Vaspo Magyarország nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

 1. Teljesítmény méréshez szükséges sütik (Teljesítménycookie-k):

Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében a Vaspo Magyarország nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen a jelen honlapon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Kérjük figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza.

 1. „Remarketing” sütik (Hirdetési cookie-k):

A Vaspo Magyarország a látogatószám növelése céljából a Google AdWords, a Criteo és a Facebook Pixel hirdetési célú szolgáltatását (úgynevezett remarketing sütiket) használja. Ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára.

A Google AdWords a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét a Facebook és a Google fiókodban szabályozhatod és állíthatod be.

Az adatokat ezek a sütik személyhez nem kötik. A hirdetések megjelenítését az Ön további böngészési szokásainak függvényében a hirdetők végzi.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a honlapot a cookie használatában, az ronthatja a felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a felhasználóra személyre szabásra. A felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Vaspo Magyarország cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a honlapot, a felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Vaspo Magyarország tudomást szerezzen arról, hogy a felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Vaspo Magyarország letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Vaspo Magyarország tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a honlapot, a Vaspo Magyarország úgy tekinti, hogy a Felhasználó a honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a a www.allaboutcookies.org vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

A felhasználók a cookiekat az alábbi linkeken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https:\\www.aboutads.info/choices és https://www.youronlinechoices.eu.

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

Böngészők beállításai:

 • Internet Explorer Eszközök > Internet Opciók > Adatvédelem > Honlapok
  • Mozilla Firefox Eszközök > Opciók > Adatvédelem
  • Safari Módosítások > Beállítások > Adatvédelem
  • Google Chrome: Beállítások > Összetett beállítások mutatása... > Adatvédelem > Tartalmak beállítás... Preferenciák terület > Speciális > Cookie

 

 

 

 1. KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATAIDAT, ÉS KI FÉR HOZZÁ AZOKHOZ?

Az adatkezelő

Az 1. pontban meghatározott adataid adatkezelője a WISOL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-195902; székhely: 1131 Budapest, Mosoly u. 42.), melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

Wisol Kft. Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-195902 Adószám: 25034242-2-41
Székhely: 1131 Budapest, Mosoly u. 42. Képviselője: Surányi Nikolett ügyvezető E-mail cím: wisol@wisol.hu Telefonszám: +36 70 941 50 30

A Wisol Kft. – Vaspo Magyarország részéről adataidhoz a Wisol Kft. – Vaspo Magyarország munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

Adatfeldolgozók

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását: Nem veszünk igénybe külsős adatfeldolgozó céget, ügyfeleink adatait magunk kezeljük.
A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google LLC és tagvállalatai és a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

 

 1. KI A WISOL KFT. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJE

Soós Zoltán

Elérhetőségei:
• e-mail címe: adatvedelem@wisol.hu
• postacíme: 1131 Budapest, Mosoly u. 42.

 

 1. KINEK TOVÁBBÍTJUK A SZEMÉLYES ADATAIDAT?

Személyes adataid a fenti adatfeldolgozókon kívül az alábbi címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerződések alapján:

Az adattovábbítás fenti címzettjei a nekik továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőknek minősülnek.

Könyvelést végző vállalkozás

Fuvarszervezést végző vállalkozó

Fuvarozók

Könyvelés elvégzéshez kötődő adatok

Fuvar leszervezéshez kapcsolódó adatok

Fuvar teljesítéséhez szükséges adatok

 

 1. MILYEN JOGAID VANNAK A SZEMÉLYES ADATAID KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÉS HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZOK GYAKORLÁSÁT?
 2. Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.
 3. Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.
 4. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük. d. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
 5. Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.

Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
 2. Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a Vaspo Magyarországgal szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 1. Tiltakozási jog:

 • Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz

ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

 • A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhatsz. Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább.

 

 

 1. HOGYAN BIZTOSÍTJUK ADATAID BIZTONSÁGÁT?

Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

 

8.1. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

A személyes adatokat földi szervereken tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A Vaspo Magyarország valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

 

 

 

 

8.2. Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.
A mentési adathordozókat megbízhatóan zárt helyiségben, minimum 30 perces tűzállóságú tárolószekrényben tároljuk.

 

 1. MIT TESZÜNK, HA ADATVÉDELMI INCIDENS KÖVETKEZIK BE NÁLUNK?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

 1. MIKOR ÉS HOGYAN MÓDOSÍTJUK A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a http://vaspo.hu web- oldalon és e-mailben, illetve a honlapon értesítünk a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.

Utolsó módosítás dátuma: 2019.05.30.  © 2014-2018 Wisol Kft.- Vaspo Magyarország – Minden jog fenntartva.